banner2.png
V sobotu 20. 06. 2015 jsme se jako technická četa účastnili triatlonu KráKoDuh pořádaného MČ Královice, Koloděje, Dubeč, Uhříněves. Naše jednotka zabezpečovala plaveckou část závodu na Podleském rybníku, hlídali jsme na našem člunu, aby se nikdo neutopil. Následně jsme se po částech účastnili oslav 90. výročí SDH Benice, kde jsme s naším zásahovým vozidlem CAS32 Tatra zajišťovali zásobování vodou při ukázkách hasičských zásahů, druhá půlka se účastnila oslav 5. výročí znovuobnovení sboru u sousedů v Běchovicích. Kolegové v Běchovicích si také v rámci oslav předávali slavnostní prapor sboru, který si nechali vyrobit, doufáme, že se toto podaří i nám.
20150620_101212.jpg
20150620_154113.jpg
V sobotu dne 06. 06. 2015 jsme se účastnili paralelně celkem 3 oslav Dne dětí a to v Kolodějích, Hájku a Křeslicích. Všechny akce sklidili velký úspěch, nejvíce jsme jako vždy bodovali s pěnou a vzhledem k velmi horkému počasí také s kropením vodou. Fotky v příloze.
DSC_0114.JPG
DSC_0213.JPG
Sobota 30. 5. 2015 byla dnem konání již tradiční akce a to oslavy Dne dětí v Dubči. Letošní ročník byl ale přece jen něčím mimořádný, letos jsme se rozhodli program této akce obohatit o preventivní protipožární a bezpečnostní akci. V našem stánku, jsme lidem populární formou přiblížili protipožární bezpečnost v místech, kde se mohou setkat s požárem a jak se mají zachovat. Zároveň jsme seznamovali s tím jaké druhy hasicích přístrojů existují, na co jsou vhodné a jak se používají a také jak funguje a jak vypadá požární hlásič. A protože je cvičení dělá mistry, měli jsme následně pro občany připraveny praktické ukázky hašení hasicím přístrojem, které si sami lidé mohli vyzkoušet. Závěrem tohoto koloběhu byl i testík z požární bezpečnosti, za který, pokud byl správně vyplněn, si mohli návštevníci odnést požární hlásič nebo hasicí přístroj. Touto akcí jsme se snažili zvýšit povědomí o požárech v domácnostech a snažili jsme se alespoň některé domácnosti vybavit vhodným vybavením. Nedílnou součástí našeho stanu byla i část o prevenci kriminality a krizových situací, kterou naprosto bravurně zvádal a celou dobu se na 150% věnoval účastníků praporčík Rostislav Kubišta z Uhříněvse, za což mu velmi děkujeme, odvedl velký kus práce. Samozřejmě také nesměla chybět pěna, která celou akci uzavřela.
Závěrem také patří velký dík naší městské části Praha - Dubeč, za finanční podporu této akce, bez které bychom nebyli schopní provést jí v takovém rozsahu v jakém byla provedena.
DSC_0265.JPG
DSC_0279.JPG
DSC_0110.JPG
DSC_0170.JPG
V sobotu 16. 5. jsme pořádali na hasičské zbrojnici historicky první oficiální den otevřených dveří. Již od brzých ranních hodin probíhaly horečné přípravy, aby vše proběhlo jak má a neutrhli jsme si ostudu. Již před jednou hodinou byla veškerá technika připravena, zbrojnice uklizena, olej na bramboráky rozehřán a sudy s limonádou a pivem naraženy a patřičně vychlazeny. Ve 13.00 to propuklo, z prvnu se lidé trousili pouze v malých počtech a začínali jsme být trochu skleslí, ale následně to přišlo a my můžeme hodnotit celou akci jako velmi úspěšnou. Nakonec se přišlo podívat velké množství lidí, kteří se zajímali jak o techniku, tak o život hasičů a o všechny naše pořádané či spolupořádané akce. Jsme velmi rádi, že se sešlo tolik lidí a my se mohli pochlubit, jak u "nás" žijeme. 
Ve čtvrtek 30. 4. jsme jako již tradičně každý rok spolupořádali pálení čarodějnic na multifunkční ploše za OD Tesco v Dubči. Akci samotné předcházely dlouhé přípravy spočívající v těžbě dřeva a přípravě hranice. Na akci samotné jsme pak hranici zapálili a dohlíželi na to, aby nedošlo k úrazům při pálení. Chvíli po 20. 00 jsme začali objíždět jednotlivá nahlášená stanoviště pálení čarodějnických ohňů, namátkou v ulici U lipové aleje, v dubečském lomu, u čističky odpadních vod a také jsme jeli prověřit větší oheň do areálu společnosti DTP. Naštěstí ani v letošním roce nedošlo k žádným neřízeným požárům ani zraněním.
DSC_0004.JPG
DSC_0061.JPG
Na výlovy rybníků jsme přizváni na doplňování kádí vodou a další pomocí, kterou rybáři potřebují.
20150321_085748.jpg
V pondělí 6. 4. byly jak jistě všichni víte velikonoce a protože jsme všichni celý rok pracovití jak včeličky, sešli jsme se sice v pondělí v podvečer jako každé jiné pondělí. Tentokráte jsme se, ale nevěnovali práci a údrzbě, nýbrž zábavě a odpočinku. Ugrilovali jsme si něco dobrého k snědku, poseděli jsme a poklábosili.
IMG_20150406_181840.jpg
IMG_20150406_190441.jpg
V sobotu 14. 3. 2015 se starosta sboru účastnil oslav výročí 110. let sboru dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy. Oslava byla koncipována jako mimořádná valná hromada, za účasti členů současných i minulých, zástupců městského sdružení hasičů a okolních sborů. Starosta SDH Dubeč předal starostovi SDH Dolní Měcholupy p. Voříškovi pamětní plaketu. Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy byl založen roku 1905 a od té doby jen vzkvétá, přejeme kolegům, ať se jim daří alespoň stejně dobře i nadále.
V sobotu 7. února proběhla již tradiční dubečská akce a to masopust. Akce byla zahájena u pizzerie U Čerta, pokračovalo se k restauraci U Králíka pak k úřadu městské části, k restauraci U Nudle následně k restauraci U Sokolovny, poslední zastávka byla v restauraci U šimůnků a končilo se u dubečského špejcharu, kde probíhaly trhy. I v letošním roce bylo objednáno krásné počasí, které jen podpořilo již tak vydařenou akci.

Na akci jsem zajišťovali dopravu kapely a bezpečnost a plynulost dopravy a účastníků. 

Na této akci jsme také zajájili oficiální sbírku na hasičský prapor. Děkujeme všem kteří přispěli.
DSC_0459.JPG
DSC_0480.JPG
DSC_0494.JPG
DSC_0583.JPG
Letos se poprvé jela tato zimní akce pod hlavičkou sboru dobrovolných hasičů Dubeč. Tým vedoucích je totožný s naším vodáckým táborem mladých hasičů na řece Otavě. Letos se poprvé jelo na chatu Motex do Strážného. I díky kvalitní nadílce sněhu, si všichni pobyt velice užili. O ty kdo stáli na prkýnkách poprvé se starali naši statní instruktoři, stejně tako jako bylo postaráno i o již zdatné lyžaře. Vše proběhlo bez problémů a k veliké radosti všech.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě tohoto zimního "výletu".
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one