banner2.png
V sobotu dne 06. 06. 2015 jsme se účastnili paralelně celkem 3 oslav Dne dětí a to v Kolodějích, Hájku a Křeslicích. Všechny akce sklidili velký úspěch, nejvíce jsme jako vždy bodovali s pěnou a vzhledem k velmi horkému počasí také s kropením vodou. Fotky v příloze.
DSC_0114.JPG
DSC_0213.JPG
Sobota 30. 5. 2015 byla dnem konání již tradiční akce a to oslavy Dne dětí v Dubči. Letošní ročník byl ale přece jen něčím mimořádný, letos jsme se rozhodli program této akce obohatit o preventivní protipožární a bezpečnostní akci. V našem stánku, jsme lidem populární formou přiblížili protipožární bezpečnost v místech, kde se mohou setkat s požárem a jak se mají zachovat. Zároveň jsme seznamovali s tím jaké druhy hasicích přístrojů existují, na co jsou vhodné a jak se používají a také jak funguje a jak vypadá požární hlásič. A protože je cvičení dělá mistry, měli jsme následně pro občany připraveny praktické ukázky hašení hasicím přístrojem, které si sami lidé mohli vyzkoušet. Závěrem tohoto koloběhu byl i testík z požární bezpečnosti, za který, pokud byl správně vyplněn, si mohli návštevníci odnést požární hlásič nebo hasicí přístroj. Touto akcí jsme se snažili zvýšit povědomí o požárech v domácnostech a snažili jsme se alespoň některé domácnosti vybavit vhodným vybavením. Nedílnou součástí našeho stanu byla i část o prevenci kriminality a krizových situací, kterou naprosto bravurně zvádal a celou dobu se na 150% věnoval účastníků praporčík Rostislav Kubišta z Uhříněvse, za což mu velmi děkujeme, odvedl velký kus práce. Samozřejmě také nesměla chybět pěna, která celou akci uzavřela.
Závěrem také patří velký dík naší městské části Praha - Dubeč, za finanční podporu této akce, bez které bychom nebyli schopní provést jí v takovém rozsahu v jakém byla provedena.
DSC_0265.JPG
DSC_0279.JPG
DSC_0110.JPG
DSC_0170.JPG
V sobotu 16. 5. jsme pořádali na hasičské zbrojnici historicky první oficiální den otevřených dveří. Již od brzých ranních hodin probíhaly horečné přípravy, aby vše proběhlo jak má a neutrhli jsme si ostudu. Již před jednou hodinou byla veškerá technika připravena, zbrojnice uklizena, olej na bramboráky rozehřán a sudy s limonádou a pivem naraženy a patřičně vychlazeny. Ve 13.00 to propuklo, z prvnu se lidé trousili pouze v malých počtech a začínali jsme být trochu skleslí, ale následně to přišlo a my můžeme hodnotit celou akci jako velmi úspěšnou. Nakonec se přišlo podívat velké množství lidí, kteří se zajímali jak o techniku, tak o život hasičů a o všechny naše pořádané či spolupořádané akce. Jsme velmi rádi, že se sešlo tolik lidí a my se mohli pochlubit, jak u "nás" žijeme. 
Ve čtvrtek 30. 4. jsme jako již tradičně každý rok spolupořádali pálení čarodějnic na multifunkční ploše za OD Tesco v Dubči. Akci samotné předcházely dlouhé přípravy spočívající v těžbě dřeva a přípravě hranice. Na akci samotné jsme pak hranici zapálili a dohlíželi na to, aby nedošlo k úrazům při pálení. Chvíli po 20. 00 jsme začali objíždět jednotlivá nahlášená stanoviště pálení čarodějnických ohňů, namátkou v ulici U lipové aleje, v dubečském lomu, u čističky odpadních vod a také jsme jeli prověřit větší oheň do areálu společnosti DTP. Naštěstí ani v letošním roce nedošlo k žádným neřízeným požárům ani zraněním.
DSC_0004.JPG
DSC_0061.JPG
Na výlovy rybníků jsme přizváni na doplňování kádí vodou a další pomocí, kterou rybáři potřebují.
20150321_085748.jpg
V pondělí 6. 4. byly jak jistě všichni víte velikonoce a protože jsme všichni celý rok pracovití jak včeličky, sešli jsme se sice v pondělí v podvečer jako každé jiné pondělí. Tentokráte jsme se, ale nevěnovali práci a údrzbě, nýbrž zábavě a odpočinku. Ugrilovali jsme si něco dobrého k snědku, poseděli jsme a poklábosili.
IMG_20150406_181840.jpg
IMG_20150406_190441.jpg
V sobotu 14. 3. 2015 se starosta sboru účastnil oslav výročí 110. let sboru dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy. Oslava byla koncipována jako mimořádná valná hromada, za účasti členů současných i minulých, zástupců městského sdružení hasičů a okolních sborů. Starosta SDH Dubeč předal starostovi SDH Dolní Měcholupy p. Voříškovi pamětní plaketu. Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy byl založen roku 1905 a od té doby jen vzkvétá, přejeme kolegům, ať se jim daří alespoň stejně dobře i nadále.
V sobotu 7. února proběhla již tradiční dubečská akce a to masopust. Akce byla zahájena u pizzerie U Čerta, pokračovalo se k restauraci U Králíka pak k úřadu městské části, k restauraci U Nudle následně k restauraci U Sokolovny, poslední zastávka byla v restauraci U šimůnků a končilo se u dubečského špejcharu, kde probíhaly trhy. I v letošním roce bylo objednáno krásné počasí, které jen podpořilo již tak vydařenou akci.

Na akci jsem zajišťovali dopravu kapely a bezpečnost a plynulost dopravy a účastníků. 

Na této akci jsme také zajájili oficiální sbírku na hasičský prapor. Děkujeme všem kteří přispěli.
DSC_0459.JPG
DSC_0480.JPG
DSC_0494.JPG
DSC_0583.JPG
Letos se poprvé jela tato zimní akce pod hlavičkou sboru dobrovolných hasičů Dubeč. Tým vedoucích je totožný s naším vodáckým táborem mladých hasičů na řece Otavě. Letos se poprvé jelo na chatu Motex do Strážného. I díky kvalitní nadílce sněhu, si všichni pobyt velice užili. O ty kdo stáli na prkýnkách poprvé se starali naši statní instruktoři, stejně tako jako bylo postaráno i o již zdatné lyžaře. Vše proběhlo bez problémů a k veliké radosti všech.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě tohoto zimního "výletu".
V sobotu 22. 11. 2014 se konala taneční zábava SDH Dubeč v dubečském Špejcharu. I v letošním roce se zábava velmi povedla i přes nízkou účast. I v letošním roce nás večerem prováděla skupina Kdo má čas. 


Fotky ZDE
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one