banner2.png

Okolo 18:00 hod jsme byli požádáni starostou  obce o pomoc ohledně odčerpání vody z výkopu.  Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o výkopové práce, kde bylo bagrem poškozené el. vedení a přívod vody do dvou rodinných domů v ulici U Staré studánky. Po uzavření přívodu vody a příjezdu  pohotovosti z PRE , která provedla odpojení el. proudu naše jednotka pomocí dvou čerpadel odčerpala výkop, aby umožnila přístup technikům kvůli nasledným opravám.

Foto 7x

11735725.jpg
Naše jednotka byla oslovena jedním ze zastupitelů obce panem Moravcem, o pomoc při spálení větví, které s mladými Skauty nanosili na hromady do Malého Lomu v Dubečku. Členové jednotky se podíleli na práci s pálením hromad a následném  dohašení  ohniště.

Tohoto ohně jsme využili rovnou i k opečení vuřtů.

Foto 10x

11940922.jpg

Starostou obce Jaroslavem Tošilem jsme byli přizváni jako hasičský dozor k slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu. Na této akci byly stánky, u kterých byla možnost zakoupit teplé nápoje, cukrovou vatu i něco k snědku. K vidění byl ohňostroj a dětský pěvecký sbor. Naše jednotka nemusela zasahovat a mohla si spolu  se spoluobčany, i když ve střehu, vychutnat příjemnou vánoční atmosféru.

Foto 13x

12311166.jpg

Ve večerních hodinách naši delegáti navštívili výroční schůzi v Satalicích, kde panovala dobrá nálada. Po vlídném přivítání a vyslechnutí zpráv výjezdů, činnosti a plánů jsme byli i královsky pohoštěni. Poté jsme spěchali připravovat naší výroční schůzi, která se konala následující den.

Foto 6x

12601650.jpg

Jsme moc rádi že se na naší výroční schůzi dostavili zástupci ÚMČ Dubče v zastopení starostou Jaroslavem  Tošilem,  zástupce z MSH Praha Jiřím Benešem a z řad dobrovlných hasičů Velké Chuchle, Honích Měcholup, Dolních Měcholup, Mnichovic, Satalic a Klánovic. Dále zástupci místních spolků chovatelů drobného zvířectva, chovatelů poštovních holubů, spolek V. F. Červeného, Čechie Dubeč.
Doufám že se zůčasnění při čtení našich zpráv o výjezdech, akcích a plánech do budoucna nenundili. Všem moc děkujeme za jejich účast a těšíme se na další spolupráci.

Foto 14x

12602406.jpg

Večer po naší výroční schůzi jsme ve spolupráci se starostou obce připravili večerní bruslení na rybníce v Dubči , které se setkalo s velikým úspěchem. Na ledové ploše bylo připraveno občerstvení ( grog, svařák, punč, čaj a pitíčka ) zajištěno panem Řežábkem a náš dík patří starostovi obce, který se postaral o vyčištění ledové plochy obecním traktůrkem. Naše jednotka se postarala o nasvícení plochy, dodávku el. proudu do stánku a o hudbu k bruslení. Na tuto akci přijeli i kolegové z Velké Chuchle a slušně si zařádili. Doufám, že se všem zůčastněným akce líbila a my se budeme snažit zase něco vymyslet.

Foto 10x

12675769.jpg

Každý rok jsme zváni na výroční schůzi ke kolegům do Klánovic, kde patří jednotka mezi nejaktivnější co se výjezdů týče. Po vyslechnutí proslovů představitelů a hostů následovala volná zábava a pohoštění.

Foto 6x

12918156.jpg

Počasí nám krásně vyšlo a tak nic nebránilo uspořádání dalšího Dubečského Masopustu. I přes problémy způsobené výkopovými pracemi v Dubečku se průvod nenechal zaskočit a vydal se uzkými uličkami pod kostel, kde se i naše technika s vlekem, na kterém vyhrávala kapela, protáhla a dále jsme pokračovali po již zaběhlé trase s mezizastávkami na občerstvení až do DPS v Dubči. Na dvoře u Špejcharu bylo pro zúčastněné připraveno tržiště se spoustou dalšího občerstvení. Náš dík patří i kolegům z Horních Měcholup, kteří se svojí CAS uzavírali průvod.

Foto 12x

13112664.jpg
Po problémech, které se opakovaně vyskytovaly s našemi starými rotačními majáky, jsme se rozhodli osadit naší CAS 25 K Liaz novou světelnou led rampou Freedom od firmy Whelen. Členové jednotky při přípravě na samotnou výměnu museli odstranit starý reproduktor, vyvařit díry po bývalé instalaci a nalakovat část střechy CAS. Samotnou instalaci jsme nechali zhotovit odbornou firmou. Musíme uznat, že se naše úsilí vyplatilo, Liazka vypadá o něco lépe a budeme na našich silnicích o něco lépe vidět.
 
13255380.jpg
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one