banner2.png
V této rubrice, se vám budeme snažit přibližovat výcvik členů jednotky.
Ze soboty 30. 9. na neděli 01. 10. jsme se účastnili hasičsko-záchranářského cvičení pořádaného SDH Přestavlky. Jedná se o součinností cvičení, kde spolupracují všechny složky IZS. Od poledne jsme začali sérií školení radiokomunikace a různých typů zdravotnických školení. Ve večerních hodinách jsme vyjížděli na osm malých stanovišť, kde zasahovala naše jednotka samotná. Tyto stanoviště se skládala z následujících činností: požár budovy, autonehoda, nehoda motocyklu, evakuace zraněného hasiče, vyhledávání a vyproštění pohřešovaného, nález nebezpečné látky, nález kadaveru, psychologická pomoc. Následně jsme pokračovali na dvě velká stanoviště, kde probíhala spolupráce čtyřech jednotek a ostatních složek IZS, jedno stanoviště byl velký požár hospodářské budovy a evakuace většího množství zraněných. Druhé velké stanoviště byla nehoda autobusu převážejícího děti, který se po nehodě převrátil na bok, zde jsme museli zajistit autobus proti pohybu, osvětlit místo zásahu, vyprostit všechny zraněné a třídit je metodou START podle závažnosti zranění.

Nemusím dodávat, že jsme si mnohdy sáhli na dno, ale vše jsme zvládli. Jsme rádi, že to dokážeme, a že se rok od roku zlepšujeme. Velký dík všem členům jednotky a hlavně SDH Přestavlky, že takové cvičení pořádají.

Více foto ZDE
 
DSC_0877.jpg
V úterý 20. 06. od 17.00 se konalo ve středisku HZS v Jílovém u Prahy školení stavby kontejneru nouzového přežití. Jednotka se cvičila jak zprovoznit kontejner nouzového přežití po vyskladnění ze skladu a stavbu velkokapacitního stanu pro nouzové přežití. Kontejnery slouží pro minořádné situace (povodně, velké požáry apod.) nebo jako štáb velitele zásahu při zásazích většího rozsahu. 
IMG_7614_resize.JPG
V soboru 10. 12. proběhlo školení a cvičení jednotky. Tentokráte zaměřené na zdolávání požárů v uzavřených prostorech a jak je hasit. Cvičení probíhalo v prvním patře naší hasičské zbrojnice, které jsme si umělým kouřem zakouřili a prováděli cvičnou evakuaci osob v dýchací technice. Následně jsme se venku zaměřili na práci s multifunkční proudnicí a jak jí efektivně používat a zamezit tak sekundárním škodám vodou při požárech. 
DSC_0757.JPG
DSC_0029.JPG
Ve dnech 01. 10. - 02. 10. 2016 se jednotka pod vedením J. Vydraře účastnila hasičsko-záchranářského cvičení v Přestavlkách u Benešova. Toto cvičení má již dlouhou tradici, letos se konal jubilejní 10. ročník, a má mezi hasiči již své právem vydobyté jméno. 

V sobotu v 10.30 jsme odjeli naším zásahovým automobilem CAS 25K Liaz směr Přestavlky. Po obědě jsme absolvovali školení zaměřená na záchranu zraněných při nehodách a mimořádných událostech, jejich třídění metodou START a školení správné komunikace v radioprovozu. 

Kolem 22.00 jsme byli operačním střediskem (soutěžním) povolání na první místo zásahu. Jednalo se o součinnostní cvičení několika jednotek JPO, ZZS a PČR. Jednalo se o nehodu linkového autobusu a osobního automobilu s větším množstvím zraněných osob. Bylo tedy nutné rozdělit úkoly a provést co nejrychleji zabezpečení místa nehody a roztřídění a ošetření zraněných a zemřelých. Naše jednotka prováděla osvětlení místa zásahu a vynášela zraněné a zemřelé z autobusu, kde jsme následně na obvazišti spolupracovali s kolegy ze ZZS. Nehoda byla velmi reálně připravená, včetně zraněných v šoku, kteří utíkali z místa nehody, zraněných kteří mluvili cizími jazyky nebo hluchoněmými zraněnými. 

Po ukončení zásahu u dopravní nehody byla jednotka odeslání operačním střediskem na požár statku, kde se nacházelo větší množství osob. Naše jednotka dorazila na místo zásahu jako třetí. Nejdříve jsme provedli zřízení hydrantového stanoviště a přísunu vody na místo zásahu. Následně jsme provedli osvětlení místa zásahu. Poté jsme na příkaz velitele zásahu vyhledávali raněné a osoby intoxikované kouřem a vynášeli je na obvaziště.

Dalším stanovistěm bylo stanoviště s psychicky narušenou osobou, která hrozila sebevraždou. Po příjezdu na místo zásahu jsme určili hasičku Š. Baloghovou, která se zaobírala komunikací se sebevrahem a zbytek jednotky prováděl zajištění místa zásahu - odvedení přihlížejících podnapilých osob. Následně se podařilo, naší "vyjednávačce" proniknou až přímo k sebevrahovi zatímco zbytek jednotky jí jistil z venku a za dveřmi místnosti.

Dalším zásahem byl nahlášený překotný porod. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, jsme se rozdělili a provedli jsme zajištění automobilu, uklidnění otce rodičky, vynesení rodičky mimo vozidlo a základní ošetření rodičky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o překotný porod, bylo potřeba pokračovat a cca po 5 minutách se nám podařilo porodit zdravou holčičku.

Následně jsme byli odesláni operačním střediskem na nedaleké fotbalové hriště, kde bylo nahlášeno větší množství nebezpečných předmětů. Jednotka provedla vytyčení bezpečnostní zóny a následně jsme pokračovali ve vyhledávání. Postupně se nám podařilo nalézt 4 z 5 podezřelých balíčků, okolo nich jsme vytičili 100m bezpePČR a chemická šlužba HZS.

Na dalším stanovišti jsme byli přezkoušeni každý z pěti základních horolezeckých uzlů, který bychom měli zvládat pro potřeby zasahů. 

Po absolvování testů z uzlů byla jednotka povolána k případu tonoucích osob na vodní ploše. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na rybníce nedaleko obce Přestavlky se převrhla loďka s dvěma osobami. Nejdříve jsme provedli osvětlení místa zásahu. Za pomocí nafukovacího člunu jsme provedli vylovení tonoucích osob. Jedna z osob nejevila známky života a proto bylo přistoupeno k resuscitaci osoby. 

Poté jsme byli povoláni k autonehodě jednoho OA. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o OA, který sjel ze silnice. V OA se nacházel řidič a na střechě automobilu. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu, protipožární a bezpečnostní opatření a zároveň s tím zajištění zraněných osob. Osoba na střeše ztrácela vědomí a následně neměla hmatný tep, proto bylo rozhodnuto o prioritním ošetření. Provedli jsme tedy fixaci krku a za pomocí nosítek jsme osobu transportovali na zem, kde jsme neodkladně zahájili resuscitaci, po příjezdu hlídky PČR i za pomoci AED defibrilárotu. Mezitím druhá část jednotky prováděla vyproštění řidiče automobilu. Zásah byl ztížen tím, že obě osoby na místě zásahu byli cizinci hovoříci anglicky. Naštěstí vzhledem k jazykové vybavenosti členů jednotky ani toto pro nás nebyl problém. 

Předposlední disciplínou byl požár ve skleních prostorách rodinného domu, kde se nacházely tlakové lahve. Jednotka provedla průzkum, a objevila celkem 3 tlakové lahve s PB, provedla jejich ochlazení a evakuaci z místa zásahu. 

Posledním stanovištěm byla kotelna základní školy, kdy byl nahlášen požár. Průzkumem bylo zjištěno, že se technologie vytápění nacházejí ve sklepních prostorách. Proto bylo provedeno odpojení zdrojů el. energie a plynu. Při průzkumu požářiště byla nalezena popálená osoba, která byla za velmi složitých podmínek (místo bylo silně zakouřeno a bylo velmi členité) evakuována z místa požáru, byla jí poskytnuta první pomoc a byla předána ZZS.

Po absolvování všech stanovišt bylo provedeno závěrečné zhodnocení a po 05.30 se jednotka vrátila zpět na základnu.
DSC_0274.JPG
DSC_0298.JPG
DSC_0328.JPG
V soboru 24. 9. 2016 jsme se od 06:00 účastnili cvičení ve stavění protipovodňových zábran Povodeň 2016 v Praze 7 Holešovicích. Na místě nám byl velitelem zásahu přidělen úsek od Hlávkova mostu k Nygrýnovu viaduktu. Vzhledem k tomu, že jsme již zábrany několikrát stavěli v rámci příprav i na ostro při povodních, nebyla pro nás stavba ve spolupráci s kolegy s ostatních jednotek problém. Náš úsek byl postaven mezi prvními a ve 13.00 byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Po návratu jednotky na základnu nám bylo oznámeno starostou MČ, že v areálu MŠ Dubeč se nachází vosí hnízdo a vzhledem k tomu, že bylo již poštípáno několik dětí, provedla jednotka likvidaci hnízda pomocí jedu.

 
20160924_070854_HDR.jpg
20160924_100022.jpg
Mimořádná událost vznikla v pátek 17. června roku 2016 dopoledne v prostoru plnírny na kovové lahve, kde došlo k výbuchu a následnému hoření unikajícího plynu. Výron hořícího plynu zranil 8 zaměstnanců, pracujících v blízkém okolí.

Událost byla nahlášena na Krajské operační a informační středisko na linku 150 a na místo události vyjely jednotky profesionálních pražských hasičů z osmi stanic.

Při dojezdu první jednotky na recepci firmy Linde Gas a. s. převzal velitel informaci o pohřešování osmi zaměstnanců a samovolné evakuaci všech pracovníků po chráněné únikové cestě, podle zpracované dokumentace o požární ochraně. Vzhledem k rozsahu události velitel zásahu rozhodl o povolání dalších posilových jednotek z řad dobrovolných hasičů.

Cvičení mělo prověřit nejen dojezdové časy hasičů v běžném silničním provozu, ale také vzájemnou spolupráci organizačních složek Linde Gas, a.s. a HZS hl. m. Prahy. Zřízením štábu velitele zásahu byla zajištěna koordinace všech složek IZS.

Naše jednotka prováděla kyvadlovou dopravu hasební vody.

11:00 - 12:35, 1+1, velitel Jan Vydrař, CAS32 Tatra 815
IMG-20160618-WA0000.jpg
V sobotu 20. 2. 2016 se konalo školení a cvičení v dýchací technice. My jsme začali už ve 13.00 na naší zbrojnici, teoretickým školením, kde jsme si společně s velitelem zopakovali zásady jak se chovat po cestě k výjezdu, po příjezdu na místo zásahu a během zásahu. Následovalo školení od technika jednotky, tentokráte na téma zásahy s výskytem nebezpečných látek, označování nebezepečných látek a zásady práce v místech s nebezpečnou látkou. Ve 14.00 přijeli naši kolegové a kamarádi z JSDH Horní Měcholupy, abychom si vyzkoušeli koordinovaný zásah. 

V prvním patře naší zbrojnice, které je vybydlené, připravil technik jednotky ve spolupráci s některými členy, cvičební polygon simulující reálné podmínky zásahu. Prostor byl zakouřený, všude zněl hluk hořící budovy, křik, požární hlásiče apod. Na místě se nacházely sudy s nebezpečnou látkou, sklad radioaktivního materiálu (pouze označený), osoba zasažená kouřem, PB lahev a zvíře, všechny tyto osoby, živočichy a předměty bylo nutné evakuovat. Celá příprava byla do poslední chvíle tajná a proto byl tréninkový prostor překvapením i pro samotné hasiče. Například vstup do prostor byl zamčený a bylo potřeba provést násilný vstup. Samožřejmě i našemu technikovi, který zamčený v cílovém prostoru a dohlížel na postup hasičů, jsme připravili překvapení v podobě jeho násilné evakuace z prostoru zásahu.

Cvičení se povedlo na jedničku a doufáme, že nebylo v takovéto podobě poslední.
DSC_0011.JPG
DSC_0025.JPG
DSC_0206.JPG
DSC_0212.JPG
Sobotní dopoledne tentkráte patřilo osvěžení znalostí a legislativy v oblasti dýchací techniky. Nositelé si připoměli požadavky na výkon služby s použitím dýchací techniky. Následovalo praktické cvičení, které bylo tentokrát zaměřené na práci v dýchací technice ve venkovním prostoru 
V sobotu 21. 2. 2015 se konalo školení členů výjezdové jednotky v používání dýchací techniky. Součástí školení je zopakování pravidel bezpečnosti práce s touto technikou, zásady správného a bezpečného postupu, ale i zopakování teoretických znalostí orientace v zakouřeném prostoru, rizika spojená se zásahy v takovém prostředí. Dále bylo tématem školení správný postup při zachraňování životů, zvířat a majetku obyvatel. 

Tyto nabité a zopakované znalosti jsme následně prověřili v praxi v prvním nevyužitém patře naší hasičské zbrojnice, kde jsme si vytvořili improvizovaný polygon, zaměřený na zdolávání požárů v zakouřeném prostředí a záchranu životů, zvířat a majetku obyvatelstva.
DSC_0018.JPG
DSC_0007.JPG
O víkendu 27-28.9 2014 jsme vyleji na vodní nádrž Orlík, abychom otestovali naše schopnosti na našem novém člunu. Během dvou dnů jsme najeli bezmála 123km. Podrobnosti můžete najít na přiložené mapě.Foto 6x
DSC_0356.JPG
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one