banner2.png

01. 10. - 02. 10. 2016 Hasičsko-záchranářské cvičení Přestavlky

Ve dnech 01. 10. - 02. 10. 2016 se jednotka pod vedením J. Vydraře účastnila hasičsko-záchranářského cvičení v Přestavlkách u Benešova. Toto cvičení má již dlouhou tradici, letos se konal jubilejní 10. ročník, a má mezi hasiči již své právem vydobyté jméno. 

V sobotu v 10.30 jsme odjeli naším zásahovým automobilem CAS 25K Liaz směr Přestavlky. Po obědě jsme absolvovali školení zaměřená na záchranu zraněných při nehodách a mimořádných událostech, jejich třídění metodou START a školení správné komunikace v radioprovozu. 

Kolem 22.00 jsme byli operačním střediskem (soutěžním) povolání na první místo zásahu. Jednalo se o součinnostní cvičení několika jednotek JPO, ZZS a PČR. Jednalo se o nehodu linkového autobusu a osobního automobilu s větším množstvím zraněných osob. Bylo tedy nutné rozdělit úkoly a provést co nejrychleji zabezpečení místa nehody a roztřídění a ošetření zraněných a zemřelých. Naše jednotka prováděla osvětlení místa zásahu a vynášela zraněné a zemřelé z autobusu, kde jsme následně na obvazišti spolupracovali s kolegy ze ZZS. Nehoda byla velmi reálně připravená, včetně zraněných v šoku, kteří utíkali z místa nehody, zraněných kteří mluvili cizími jazyky nebo hluchoněmými zraněnými. 

Po ukončení zásahu u dopravní nehody byla jednotka odeslání operačním střediskem na požár statku, kde se nacházelo větší množství osob. Naše jednotka dorazila na místo zásahu jako třetí. Nejdříve jsme provedli zřízení hydrantového stanoviště a přísunu vody na místo zásahu. Následně jsme provedli osvětlení místa zásahu. Poté jsme na příkaz velitele zásahu vyhledávali raněné a osoby intoxikované kouřem a vynášeli je na obvaziště.

Dalším stanovistěm bylo stanoviště s psychicky narušenou osobou, která hrozila sebevraždou. Po příjezdu na místo zásahu jsme určili hasičku Š. Baloghovou, která se zaobírala komunikací se sebevrahem a zbytek jednotky prováděl zajištění místa zásahu - odvedení přihlížejících podnapilých osob. Následně se podařilo, naší "vyjednávačce" proniknou až přímo k sebevrahovi zatímco zbytek jednotky jí jistil z venku a za dveřmi místnosti.

Dalším zásahem byl nahlášený překotný porod. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, jsme se rozdělili a provedli jsme zajištění automobilu, uklidnění otce rodičky, vynesení rodičky mimo vozidlo a základní ošetření rodičky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o překotný porod, bylo potřeba pokračovat a cca po 5 minutách se nám podařilo porodit zdravou holčičku.

Následně jsme byli odesláni operačním střediskem na nedaleké fotbalové hriště, kde bylo nahlášeno větší množství nebezpečných předmětů. Jednotka provedla vytyčení bezpečnostní zóny a následně jsme pokračovali ve vyhledávání. Postupně se nám podařilo nalézt 4 z 5 podezřelých balíčků, okolo nich jsme vytičili 100m bezpePČR a chemická šlužba HZS.

Na dalším stanovišti jsme byli přezkoušeni každý z pěti základních horolezeckých uzlů, který bychom měli zvládat pro potřeby zasahů. 

Po absolvování testů z uzlů byla jednotka povolána k případu tonoucích osob na vodní ploše. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na rybníce nedaleko obce Přestavlky se převrhla loďka s dvěma osobami. Nejdříve jsme provedli osvětlení místa zásahu. Za pomocí nafukovacího člunu jsme provedli vylovení tonoucích osob. Jedna z osob nejevila známky života a proto bylo přistoupeno k resuscitaci osoby. 

Poté jsme byli povoláni k autonehodě jednoho OA. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o OA, který sjel ze silnice. V OA se nacházel řidič a na střechě automobilu. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu, protipožární a bezpečnostní opatření a zároveň s tím zajištění zraněných osob. Osoba na střeše ztrácela vědomí a následně neměla hmatný tep, proto bylo rozhodnuto o prioritním ošetření. Provedli jsme tedy fixaci krku a za pomocí nosítek jsme osobu transportovali na zem, kde jsme neodkladně zahájili resuscitaci, po příjezdu hlídky PČR i za pomoci AED defibrilárotu. Mezitím druhá část jednotky prováděla vyproštění řidiče automobilu. Zásah byl ztížen tím, že obě osoby na místě zásahu byli cizinci hovoříci anglicky. Naštěstí vzhledem k jazykové vybavenosti členů jednotky ani toto pro nás nebyl problém. 

Předposlední disciplínou byl požár ve skleních prostorách rodinného domu, kde se nacházely tlakové lahve. Jednotka provedla průzkum, a objevila celkem 3 tlakové lahve s PB, provedla jejich ochlazení a evakuaci z místa zásahu. 

Posledním stanovištěm byla kotelna základní školy, kdy byl nahlášen požár. Průzkumem bylo zjištěno, že se technologie vytápění nacházejí ve sklepních prostorách. Proto bylo provedeno odpojení zdrojů el. energie a plynu. Při průzkumu požářiště byla nalezena popálená osoba, která byla za velmi složitých podmínek (místo bylo silně zakouřeno a bylo velmi členité) evakuována z místa požáru, byla jí poskytnuta první pomoc a byla předána ZZS.

Po absolvování všech stanovišt bylo provedeno závěrečné zhodnocení a po 05.30 se jednotka vrátila zpět na základnu.
DSC_0274.JPG
DSC_0298.JPG
DSC_0328.JPG
DSC_0338.JPG
DSC_0377.JPG
DSC_0395.JPG
DSC_0421.JPG
DSC_0445.JPG
DSC_0467.JPG
DSC_0495.JPG
DSC_0514.JPG
DSC_0533.JPG
DSC_0543.JPG
DSC_0558.JPG
DSC_0564.JPG
DSC_0579.JPG
DSC_0596.JPG
DSC_0602.JPG
DSC_0606.JPG
DSC_0613.JPG
DSC_0621.JPG
DSC_0648.JPG
DSC_0654.JPG
DSC_0672.JPG
DSC_0689.JPG
DSC_0690.JPG
21.10.2016 18:15:52
Karel Polák
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one