banner2.png
Fotografie0128.jpg
Naše jednotka byla oslovena starostou obce o pomoc při čištění žlabů na bytovém obecním domě. Špatný přístup nám nepovolil použít naší výškovou techniku a tak jsme požádali kolegy z Horních Měchoup, kteří přstavili svoji plošinu (Tatru 148) a moc nám pomohla. Provedli jsme vyčištění od nánosů bahna a vše vypláchli proudem vody z naší CAS 25 K Liaz.


Foto 8x
Výjezdů na čerpání z volného zdroje za pomoci CAS moc není a tak jsme přivítali možnost si vše připomenout. V Holešovicích v ulici Za elektrárnou je vhodné prostředí si vše vyzkoušet, je zde malý provoz a Vltava hnedle na dosah. Naším úkolem bylo dopravit vodu do AZ 30 to se nám i nakonec povedlo a jsme rádi že naše Liazka je po této stránce v pořádku a můžeme se ns ni spolehnout.


Foto 6x
DSC_5807.JPG
Každé dva roky se členové v rámci své přípravy účastní školení na obsluhu motorových pil a rozbrusů. V letošním roce jsme po legislativních změnách využili lektora z HZS Praha. Školení proběhlo v naší hasičské zbrojnici za účasti dalších dvou zaměstnanců MČ Dubeč, kteří rovněž využívali služeb našeho bývalého školitele pana Ryšavého. Tato školení jsou pro hasiče z jednotek přínosem hlavně co se bezpečnosti při použití týče.
V neděli 20. 01. 2013 se konalo školení členů výjezdové jednotky. Velitel jednotky Honza Dědek náš školil v bezpečnosti práce a testovali jsme znalosti bojového řádu jednotek PO. Následně jsme si zopakovali znalosti z oblasti dýchací techniky, za pomoci Karla Poláka, a tato technika byla představena i našim mladým hasičům.

Po teoretické části následovala část praktická, kdy jsme absolvovali povinné "vydýchání" dýchacích přístrojů a zároveň i fyzickou přípravu jednotky.Foto 8x

hasici 350.JPG
03. 06. 2012 Cvičení dálkové dopravy vody

V neděli 03.06.2012 se naše jednotka účastnila cvičení dálkové dopravy vody pořádaného SDH Suchdol. Celková délka vedení vodního proudu dosáhla téměř 6 km a to bez jediného problému (až na krátké přerušení když se odporoučela jedna z našich požárních hadic, ale i tento problém jsme vyřešili ve velmi krátkém čase). Členové jednotky si prověřili své teoretické znalosti v praxi a zjistili jsme že všech zúčastněných 21 jednotek je schopno v případě problémů zasahovat i na místech kde je nedostupnost vodních zdrojů.

Využitá technika:
Ford Transit DA-L1Z
Požární stříkačka PS12

DSC_4416.JPG
Naše jednotka sboru využila nevyužívané prostory v prvním patře hasičské zbrojnice k vybudování polygonu pro cvičení zdolávání zakouřených prostor v obytných domech. Vybudovali jsme důmyslné překážky a zátarasy i prostor ze kterého bylo nutné vysvobodit člověka v bezvědomí a uvězněné zvíře, ba dokonce použít i ruční hasicí džberovku. Tyto prostory byly následně 23. ledna 2012 ve spolupráci s JSDH Horní Měcholupy vyzkoušeny praxí, kdy obě jednotky provedly zásah v zakouřeném prostoru a vysvobození člověka a zvířete (plyšového). Během cvičení nebyl nikdo zraněn a velitelé obou jednotek byly s rychlostí a provedením zásahu spokojeni.

Foto X
17.4.2011 se naše jednotka v rámci prohlubován í a zkvalitňování znalostí a schopností zúčastnila školení lezeckých družstev v Srbsku u Berouna. Školení probíhalo pod vedením záchranářů HZS.

DSC_2001.JPG
Dne 2. 9. 2011 proběhlo cvičení jednotky zaměřené na nositele dýchací techniky. Jednotka prováděla nácvik rozvinutí vedení do výšky cca 2 patra a následný požární útok. Tato akce je další v řadě podobných, sloužících k upevnění a prohloubení znalostí jednotky.


DSC_0744.JPG
Cyklicky po dvou letech se naši členové jednotky zůčastnili proškolení na obsluhu motorových pil a motorových rozbrusů. Tentokrát jsme konečně mohli využít prostory naší zbrojnice a přizvat i zaměstnance úřadu, kteří se starají o údržbu zeleně v obci. Po teoretické přípravě jsme si pod dozorem instruktora pana Ryšavého mohli vše vyzkoušet v praxi před zbrojnicí na předem připravených kulatinách.

DSC_1081.JPG
I v letošním roce se naši strojníci zůčastnili školení, které zdokonaluje jejich znalosti v jejich odbornosti. Doba strávená na učebně byla vyplněna prezentací a došlo i na osvětlení problémů s technikou v praxi. Technika JSDH se stává rok od roku kvalitnější a my jsme rádi, že se s ní můžeme touto formou seznámit.

Foto 3x
Fotografie0058.jpg
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one