banner2.png

2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Za rok 2008 zasahovala naše jednotka u 12 případů.

3x Technická pomoc

4x Požár 

3x Dopravní nehoda

2x Pohotovost na stanici (při orkánu Emma)

Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho dodávkového vozu Renault Master, který při míjení protijedoucích vozidel najel na krajnici, kde o přejezd na pole převrátil vozidlo na levý bok. Toto vozidlo zůstalo ležet na komunikaci a bránilo  provozu v jednom  jízdním pruhu ( směr Dubeč - centrum). Ve voze cestoval pouze řidič, který neměl žádné zranění.
Jednotka provedla odpojení akumulátoru, zajistila kyvadlovou dopravu a nasvícení místa nehody pomocí stativu a el. centrály. Po příjezdu Policie ČR a jejím zdokumentování, jsme vůz převrátili na kola a s pomocí CAS vytáhli na vozovku a odstranili z komunikace. Po předání místa Policii jsme se vrátili na základnu.

Foto 2x
12201631.jpg

Ve 3:26 hod. byla naše jednotka požádána HZS Praha o pomoc při kyvadlové dopravě vody na požár tržnice na Libuši. Jednotka dorazila na místo zásahu ve 4:02 hod. s CAS 25 K Liaz v počtu 1+1, a ihned začala s doplňováním vody a dovybavováním již zasahujících jednotek  z naší CAS. Ve 14:30 hod. jsme doplnili naše družstvo o čtyři hasiče, kteří zřídili další hydrantové plnící stanoviště, u kterého zůstal jeden z členů jako obsluha a další se začali v dýchací technice podílet na hasebních pracích. Na tento požár, který patřil mezi největší, byly nasazeny jednotky i z mimopražskýh sborů a vrtulník Policie ČR s Bambi vakem, který se nemalou měrou zasloužil o včasnější lokalizaci požáru. Naše jednotka strávila na tomto výjezdu 21 hodin během kterých navozila 42 cisteren vody ( 105 000 litrů ) a v 00:25 hod. se vrátila zpět na základnu.

Foto 13x

11694874.jpg

Po příjezdu na místo zásahu, jsme zjistili, že se jedná o nalomenou větev, která hrozila pádem do vozovky na projíždějící vozidla. Jednotka provedla stržení větve z nástavby CAS a poté se vrátila zpět na zbrojnici.

Foto 4x

11444347.jpg

Dne 16.10.2008 krátce po 19 byla vyslána naše jednotka k mohutnému požáru do pražských Holešovic. Zde došlo k požáru levého křídla Průmyslového paláce. Naše jednotka se podílela na hasebních pracech a na kyvadlové dopravě vody. Společně s naší jednotkou zde zasahovali hasiči z celé Prahy. Členové naší jednotky zůstali na místě požáru do pozdních nočních hodin.            Foto: Leoš Kučera HZS Praha

Foto 10x

11330922.jpg
Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár dvojgaráže s přilehlými dílnami a hromady dřeva na zahradě rodinného domku, kde již zasahuje více hasičských jednotek.
Po dohodě s velitelem zásahu a zjištění, že v této městské části pro poruchu nefunguje vodovodní řád jsme zřídili plnící stanoviště v Praze Dubči cca 4. km od místa zásahu, kde jsme nechali jako obsluhu jednoho z našich členů a s CAS zajišťovali kyvadlovou dopravu vody. Po dohodě s velitelem jsme na požářiště přivezli ze zbrojnice 300 l pěnidla Finiflam a postarali se o obsluhu přiměšovačů.
Po cca dvou hodinách, na rozkaz velitele jsme zrušili plnící stanoviště a vrátili se zpět na základnu.

Foto 9x
10378702.jpg

Dne 26.7.2008 v 19:54 byl spatřen členem SDH Dubeč  požár strniště obilí na poli v ulici Ke Křížkám, kde probíhalo sklízení pšenice. Po dohodě s obsluhou kombajnu člen SDH Dubeč  v 19:55 vyhlásil poplach jednotky SDH Dubeč. Zásahová jednotka vyjížděla k zásahu ve 20:00 v počtu 1+3. Dojezd k zásahu byl ve 20:03 a poté byl proveden průzkum. Bylo zjištěno, že požářiště bylo uhašeno vlastními zdroji obsluhy kombajnu - čtyřmi hasícími přístroji. Poté bylo navázáno spojení pomocí RDS s HZS hl.m. Prahy a byl odvolán výjezd profesionálních hasičů. Následně bylo dohašeno požářiště o rozsahu 5 x 5 m2 v těsné blízkosti nesklizeného obilí a prolito vysokotlakou vodou. Příčina vzniku požáru  zadřené ložisko, a následně proběhlo ochlazení vadné části kombajnu. Ve 20:25 jednotka odjela z požářiště doplnit vodu a ve 20:36 dojela zpět na základnu, kde nahlásila ukončení výjezdu.

Foto 6x

9935412.jpg

Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o technickou pomoc v podobě stržení a zlikvidování sršního hnízda ze štítu zahradního domku ve výšce cca 5m.. Jednotka za pomoci nastavovacího žebříku provedla vystříkání hnízda dostupnými chemickými přípravky a následné strhnutí. Při zásahu nevznikla žádná škoda. Po předání místa majiteli se jednotka vrátila na základnu.

Foto 7x

9934139.jpg

Dne 29.4.08 ve 20:50 hod byla naše jednotka kontaktována občanem Dubče, že ve Štěrboholech v ulici Ústřední je dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jde o nehodu bez zranění. Jednotka provedla osvětlení místa pomocí elektrocentrály a stativu, odpojení aku. a pomohla vozidla naložit na vozy odtahové služby.

Foto 5x

8411575.jpg

Dne 22. března byla naše jednotka vyslána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že dopravní nehoda je bez zranění. Jednotka provedla odpojení Aku a posyp sorbentem.

Foto 5x

7241843.jpg

Dne 19. ledna 2008 ve 12:32 hod. byla naše jednotka požádána o otevření bytu v DPS . Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o byt  v podkroví, ve kterém si nájemnice zabouchla klíče a do kterého lze vniknout pootevřeným oknem. Jednotka za pomoci nastavovacího žebříku provedla vstup do bytu a otevřela dveře. Při zásahu nevznikla žádná škoda. Byt byl předán uživatelce a vrátnému sloužícímu v objektu a jednotka ve 13:37 hod. odjela zpět na základnu.

Foto 6x

6005625.jpg
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one