banner2.png

Mladí hasiči

O čem jsou mladí hasiči


Vítejte v sekci věnované našim mladým hasičům. Zde a na dalších stránkách, na které se dostanete po kliknutí na odpovídající odkazy v menu na levé straně stránky, případně ze stránek samotných, by jste se měli dozvědět základní informace o tom, co to vůbec je kolektiv mladých hasičů, co dělá, či kdo může být jeho členem. Jinými slovy, zda Vaše dítko může či nemůže být "mladým hasičem"

Co si tedy představit pod pojmem kolektiv mladých hasičů? Aniž bychom Vás obtěžovali čtením směrnic (ty jsme samozřejmě nastudovali, abychom tu mohli ty podstatné informace s dávkou nadbytečných vět a slov, prezentovat), dá se říct, že to jsou všechny děti (mladí hasiči a hasičky) ve věku do 18 let, které navštěvují kružek "mladých hasičů". Správně, do 18 let. Spodní hranice jsou 3 roky, ale je jasné, že takové batole z členství v kolektivu mladých hasičů asi moc nezíská.

Kolektivem jsou mladí hasiči také proto, že každý sbor dobrovolných hasičů může mít jen jeden. Všechni mladí hasiči chodící na kroužky k danému sboru jsou jedním velkým kolektivem, stejně jako sbor dobrovolných hasičů je jedna jednotka. Ačkoliv se taková skupina může a většinou i dělí na menší, třeba na soutěže jezdí povětšinou všichni společně a měli by si tak fandit, pomáhat si jako jeden tým a samozřejmě mezi sebou soutěžit, aby zlepšili svoje výkony a tak i výkony celého týmu.


Co se v kroužku děje?

Náplň kroužků "mladých hasičů" je obsáhlá, ale můžeme si uvěst několik hlavních cílů. Děti se jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (například jaké jsou druhy hasebních látek, jak se používají a k čemu, povely a signály, uzly apod.). Tyto základy by v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Získané znalosti pak mohou šířit i na další mládež. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání a ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a získávání kamarádů nových. Nácviky a následnými soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost a co je navíc baví zřejmě ze všeho nejvíc, je fakt, že na soutěže se povětšinou jezdí hasičským autem :)


Chci být mladým hasičem / hasičkou

Jak již bylo popsáno výše, mladým hasičem může být téměř kterékoliv dítě. Pokud tedy vaše ratolest chce chodit do kroužku mladých hasičů, neměl by v tom být žádný problém, rádi ho mezi sebou uvítáme. Následující řádky nepatří mezi nejzábavnější čtení, neb jsme se nemohli vyhnout několika citacím ze směrnic, ovšem stejně jako členství v kterékoliv jiné organizaci i býti mladým hasičem vyžaduje určité papírování a přijmutí určitých pravidel. Pro přijetí mladého hasiče je nutné:
 • Souhlas zákonného zástupce - odevzdat přihlášku podepsanou rodiči.
 • Souhlasit se stanovami SH - ČMS (Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska - po přijetí je mladý hasič členem nejem kolektivu mladých hasičů, ale také SDH a tím pádem i SH - ČMS a automaticky se mu započítávají "odsloužené" roky).
 • Souhlas s programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
 • Kladné rozhodnutí ze strany SDH o přijetí člena. (to by měl být ve většině případů nejmenší problém)
 • Nový člen složí slib ve znění: "Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů“.
Po splnění těchto podmínek bude mladý hasič registrován v evidenčním listu Mladých Hasičů vedeným a řádně registrovaným v SDH a obdrží členskou průkazku opatřenou fotografií, podpisem mladého hasiče a podpisem rodičů.

Mladý hasič má po přijetí následující práva:
 • přiměřeně svému věku se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů ; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,
 • být volen a volit do rady kolektivu mladých hasičů,
 • nosit stejnokroj,
 • po dovršení věku 15 let volit na valné hromadě výboru SDH,
 • být přítomen jednání valné hromady sboru.

Toť přímá citace ze stanov. A když už tu máme citována práva, musíme citovat také povinnosti:
 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,
 • přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů,
 • usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,
 • chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení,
 • řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora
 • Samozřejmě pokud mladý hasič soustavně porušuje nebo neplní svoje povinnosti a nestačí mu napomenutí nebo domluva, může být z kolektivu mladých hasičů (a tím i z SDH a SH - ČMS) vyloučen!
Nuže, to byly základní informace o tom, co je kolektiv mladých hasičů a jak se může Vaše dítě stát jeho členem. Doufám, že Vás ty dvě citace ze směrnic příliš nevystrašily a že nevyvolaly víc otázek než odpovědí. Ve stručnosti, pokud bude chtít vaše dítko být mladým hasičem, bude stačit, když mu podepíšete přihlášku a ono se bude na kroužku chovat v rámci rozumných mezí.

Pokud Vás tedy naše nabídka zaujala přihlášku do kroužku mladých hasičů můžete stahovat ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktuje vedoucí kroužku Ing. Kateřinu Polákovou na Tel.: 605 444 986 E-Mail: katerina.polakova@sdhdubec.cz
nebo starostu SDH Mgr. Karel Polák Tel.: 604 683 029 E-Mail: starosta@sdhdubec.cz
NÁBOR_DĚTI_2016_horizontal.png
Jsme tu opět s krátkou zprávou ze světa mladých hasičů. Rádi bychom se pochlubili, že se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup dětských sportovních přileb, sportovních hadic a proudnic. Na naší poslední předprázdninové schůzce jsme si tedy vše s velkou vervou rovnou vyzkoušeli. Nutno říci, že se nám s novým vybavením cvičí o mnoho lépe
20180625_180432_HDR.jpg
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one