banner2.png

Grilování a plynové spotřebiče

GRILOVÁNÍ
 1. Stejně jako v případě otevřeného ohně, i při grilování bychom si měli dát pozor na vhodné umístění grilu, aby odletující jiskry nezapálily okolí. 
 2. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně. 
 3. V grilu bychom měli používat jen k tomu určené palivo (určitě ne odpady, benzín, apod.). 
 4. Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE
 1. Pozor na zacházení s plynovými spotřebiči! (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům, jinak znamenají značné riziko. 
 2. Např. plynové zapalovače v autě vystaveném vysokým teplotám představují doslova časovanou bombu.
 3. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření - nekuřte u nich !
 4. Pokud plynový spotřebič nebo jiný přenosný vařič používáte ve volné přírodě, nesmíte ho ani na okamžik pustit z dozoru! - nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče. 
  V živé paměti je případ českého spisovatele, který v Chile kvůli neopatrnosti při zacházení s plynovým vařičem zavinil požár národního parku.
 5. Pozor dejte i na netěsnost tlakové láhve! Může dojít k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu! Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem !
 6. Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové láhve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení - např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, v případě jeho úniku se tak hromadí u země nebo v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťujte ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístupu dětí!
 7. A pozor - nejen v zimě se můžete otrávit topidlem ! Např. u karmy hrozí v létě při vysokých teplotách v případě nesprávného větrání otrava oxidem uhelnatým. Je potřeba si karmu alespoň jednou za rok nechat zkontrolovat a zajistit odvětrávání místnosti - např. otvorem ve dveřích

data převzata z:
plyn.jpg
17.09.2011 13:52:39
Administrátor
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one