banner2.png

Nebezpečí požárů při jarním úklidu

Současně s tím, jak se příroda probouzí po zimním spánku, začínají pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.

V prvé řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem striktně zakázáno. Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na tuto skutečnost, lidé berou často podobná upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Při vypalování porostů může být fyzické osobě, která tuto činnost provádí, uložena pokuta až do výše 25.000,- Kč, právnické a podnikající fyzické osobě až do výše 500.000,- Kč.

Oproti plošnému vypalování trávy, není spalování hořlavých látek (dřevní odpadu, listí apod.) zákonem striktně zakázáno. Většina obcí má podmínky, za jakých je možno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, zapracovány v místních obecně závazných vyhláškách. Pokud obec přímo neupravuje spalování látek vlastní vyhláškou, pak je nutné při spalování dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Spalování se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí, a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit. V žádném případě nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.

Právnické a podnikající fyzické osoby při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, se zřetelem na rozsah spalování, a nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

26.jpg
14.05.2012 07:56:33
Karel Polák
Your image is loading...
pozary-cz-logo-color-white.png
256px-Adblockplus_icon.svg.png
doporučujeme používat 
pro prohlížení našeho
webu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one